محصولات سازمانی آنتی ویروس پادویش نسخه پایدار

نسخه 2.11.324.10434 آنتی ویروس پادویش سازمانی و نسخه 1.17.271.6240 جدیدترین نسخه‌ پایدار آنتی ویروس پادویش می‌باشد. نسخه‌ پایدار محصولات سازمانی پادویش از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت می‌باشد. جهت دریافت آخرین نسخه محصولات سازمانی پادویش، به وبسایت رسمی پادویش مراجعه نمائید.

دانلود نسخه پایدار آنتی ویروس پادویش Corporate

Corporate+Asset Management

نسخه کنسول: ۱.۱۷.۲۷۱.۶۲۴۰
نسخه کلاینت: ۲.۱۱.۳۲۴.۱۰۴۳۴
تاریخ به‌روز رسانی: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

دانلود نسخه پایدار آنتی ویروس پادویش Ultimate

نسخه کنسول: ۱.۱۷.۲۷۱.۶۲۴۰
نسخه کلاینت: ۲.۱۱.۳۲۴.۱۰۴۳۴
تاریخ به‌روز رسانی: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

دانلود نسخه پایدار آنتی ویروس پادویش Corporate-AM

Corporate+Asset Management

نسخه کنسول: ۱.۱۷.۲۷۱.۶۲۴۰
نسخه کلاینت: ۲.۱۱.۳۲۴.۱۰۴۳۴
تاریخ به‌روز رسانی: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

دانلود نسخه پایدار آنتی ویروس پادویش Ultimate-AM

Ultimate+Asset Management

نسخه کنسول: ۱.۱۷.۲۷۱.۶۲۴۰
نسخه کلاینت: ۲.۱۱.۳۲۴.۱۰۴۳۴
تاریخ به‌روز رسانی: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

دانلود نسخه پایدار آنتی ویروس پادویش Corporate-SD

Corporate+Service Desk

نسخه کنسول: ۱.۱۷.۲۷۱.۶۲۴۰
نسخه کلاینت: ۲.۱۱.۳۲۴.۱۰۴۳۴
تاریخ به‌روز رسانی: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

دانلود نسخه پایدار آنتی ویروس پادویش Ultimate-SD

Ultimate+Service Desk

نسخه کنسول: ۱.۱۷.۲۷۱.۶۲۴۰
نسخه کلاینت: ۲.۱۱.۳۲۴.۱۰۴۳۴
تاریخ به‌روز رسانی: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲