لوگوی ارتباط افزار افق
بستن
لوگو پادویش

آنتی ویروس پادویش

لوگو کسپرسکی

آنتی ویروس کسپرسکی

برنامه های کاربردی

برنامه‌های کاربردی

دانلود نسخه پایدار محصولات خانگی آنتی ویروس پادویش

آنتی ویروس پادویش خانگی نسخه پایدار به همراه آنتی ویروس و پرنتال کنترل اندروید پادویش و همچنین ضد باج‌گیر از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت می‌باشد.

دانلود نسخه پایدار آنتی ویروس خانگی پادویش

Padvish Total Security Home edition

نسخه: ۲.۱۱.۳۲۴.١٠٥٧٠
تاریخ به‌روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

دانلود نسخه پایدار ضد باج‌گیر پادویش

Padvish AntiCrypto

نسخه: ١.۷.۲۸۱.۳۴۵۴
تاریخ به‌روز رسانی: ۱۴۰۲/۰۲/۰۶

دانلود نسخه آنتی ویروس پادویش اندروید

Padvish Anti-Virus for Android

نسخه: ۳.۱۰.۵۴.۵۶۹
تاریخ به‌روز رسانی: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دانلود پرنتال کنترل اندروید

Padvish Parental Control for Android

نسخه: ۲.۱۰.۵۹.۴۷۴
تاریخ به‌روز رسانی: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دانلود نسخه پایدار محصولات سازمانی آنتی ویروس پادویش

آنتی ویروس پادویش سازمانی نسخه ۲.۱۱.۳۲۴.۱۰۴۳۴ و کنسول مدیریتی نسخه ۱.۱۷.۲۷۱.۶۲۴۰ جدیدترین نسخه‌ پایدار آنتی ویروس پادویش می‌باشد. نسخه‌ پایدار محصولات سازمانی پادویش از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت می‌باشد.

دانلود نسخه پایدار آنتی ویروس پادویش Corporate

Padvish Enterprise Corporate

Corporate+Asset Management

نسخه کنسول: ۱.۱۷.۲۷۱.۶۲۴۰
نسخه کلاینت: ۲.۱۱.۳۲۴.۱۰۴۳۴
تاریخ به‌روز رسانی: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

دانلود نسخه پایدار آنتی ویروس پادویش Base

Padvish Enterprise Base

نسخه کنسول: ۱.۱۷.۲۷۱.۶۲۴۰
نسخه کلاینت: ۲.۱۱.۳۲۴.۱۰۴۳۴
تاریخ به‌روز رسانی: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

دانلود نسخه پایدار آنتی ویروس پادویش Corporate-AM

Corporate+Asset Management

نسخه کنسول: ۱.۱۷.۲۷۱.۶۲۴۰
نسخه کلاینت: ۲.۱۱.۳۲۴.۱۰۴۳۴
تاریخ به‌روز رسانی: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

دانلود نسخه پایدار آنتی ویروس پادویش Base-AM

Base+Asset Management

نسخه کنسول: ۱.۱۷.۲۷۱.۶۲۴۰
نسخه کلاینت: ۲.۱۱.۳۲۴.۱۰۴۳۴
تاریخ به‌روز رسانی: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

دانلود نسخه پایدار آنتی ویروس پادویش Corporate-SD

Corporate+Service Desk

نسخه کنسول: ۱.۱۷.۲۷۱.۶۲۴۰
نسخه کلاینت: ۲.۱۱.۳۲۴.۱۰۴۳۴
تاریخ به‌روز رسانی: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

دانلود نسخه پایدار آنتی ویروس پادویش Base-SD

Base+Service Desk

نسخه کنسول: ۱.۱۷.۲۷۱.۶۲۴۰
نسخه کلاینت: ۲.۱۱.۳۲۴.۱۰۴۳۴
تاریخ به‌روز رسانی: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

دانلود محصولات خانگی آنتی ویروس کسپرسکی

محصولات خانگی کسپرسکی: آنتی ویروس خانگی، امنیت اینترنت، آنتی ویروس امنیت کامل و مدیریت پسورد از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت می‌باشد.

دانلود آنتی ویروس خانگی کسپرسکی

Kaspersky Anit-Virus for Windows

نسخه: ٢١.٣.١٠.٣٩

تاریخ به‌روز رسانی: ٢٠٢٢/٠٧/١٨ 

دانلود امنیت اینترنت کسپرسکی

Kaspersky Internet Security for Windows

نسخه: ٢١.٣.١٠.٣٩

تاریخ به‌روز رسانی: ٢٠٢٢/٠٧/١٨ 

دانلود آنتی ویروس امنیت کامل کسپرسکی

Kaspersky Total Security for Windows

نسخه: ٢١.٣.١٠.٣٩

تاریخ به‌روز رسانی: ٢٠٢٢/٠٧/١٨ 

دانلود امنیت اینترنت کسپرسکی

Kaspersky Intercert Security for Android

نسخه: ٢١.٣.١٠.٣٩

تاریخ به‌روز رسانی: ٢٠٢٢/٠٧/١٨ 

دانلود نرم افزار مدیریت پسورد کسپرسکی

Kaspersky Password Manager for Windows

نسخه: ٢١.٣.١٠.٣٩

تاریخ به‌روز رسانی: ٢٠٢٢/٠٧/١٨ 

دانلود نرم افزار مدیریت پسورد کسپرسکی

Kaspersky Password Manager for Android

نسخه: ٢١.٣.١٠.٣٩

تاریخ به‌روز رسانی: ٢٠٢٢/٠٧/١٨ 

دانلود محصولات سازمانی آنتی ویروس کسپرسکی

آنتی ویروس کسپرسکی سازمانی نسخه ١٤.٢.٠.٢٦٩٦٧ و کنسول مدیریتی نسخه ١٢.١.٠.٥٠٦ جدیدترین نسخه‌ آنتی ویروس کسپرسکی می‌باشد. آخرین نسخه‌های آنتی ویروس سازمانی کسپرسکی از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت می‌باشد.

دانلود کنسول مدیریتی Kaspersky Security Center

Full distributive

نسخه: ١٤.٢.٠.٢٦٩٦٧

تاریخ به‌‌روز رسانی: ٢٠٢٣/٠٣/٠٢

دانلود کنسول مدیریتی Kaspersky Security Center

Administration Console

نسخه: ١٤.٢.٠.٢٦٩٦٧

تاریخ به‌‌روز رسانی: ٢٠٢٣/٠٣/٠٢

دانلود کنسول مدیریتی Kaspersky Security Center

Web Console

نسخه: ١٤.٢.٠.٢٦٩٦٧

تاریخ به‌‌روز رسانی: ٢٠٢٣/٠٣/٠٢

دانلود آنتی ویروس Kaspersky Endpoint Security

Lite encryption

نسخه: ١٢.١.٠.٥٠٦

تاریخ به‌‌روز رسانی: ٢٠٢٣/٠١/٣٠ 

دانلود آنتی ویروس Kaspersky Endpoint Security

Strong encryption

نسخه: ١٢.١.٠.٥٠٦

تاریخ به‌‌روز رسانی: ٢٠٢٣/٠٣/٠٢

دانلود برنامه‌های کاربردی

آخرین نسخه ابزارهای کاربردی ارتباط از راه دور، جهت ارائه خدمات پشتیبانی فنی از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت می‌باشد.

دانلود نرم افزار AnyDesk

نسخه: ٧.١.١٢

تاریخ به‌روز رسانی: ١٤٠٢/٠٣/١٥ 

دانلود نرم افزار UltraViewer

نسخه: ٦.٦.٣٩

تاریخ به‌روز رسانی: ١٤٠٢/٠٣/٠٦ 

دانلود نرم افزار Supremo

نسخه: ٤.٨.٤.٣٦١٤ 

تاریخ به‌روز رسانی: ١٤٠١/١١/٠٩

دانلود نرم افزار TeamViewer

نسخه: ١٥.٤٢.٨

تاریخ به‌روز رسانی: ١٤٠٢/٠٣/١٥