لوگوی ارتباط افزار افق
بستن
Kaspersky Endpoint Detection and Response

Kaspersky EDR Optimum

امنیت سایبری در یک مرحله جدید

تهدیدات ناشناخته و پنهان، مواردی نیستند که بتوان به راحتی از کنار آنها عبور کرد، چراکه نتیجه آن خسارت قابل توجهی به سازمان است. راهکار پیشرفته Kaspersky EDR Optimum  شناسایی پیشرفته، آنالیز ساده و واکنش‌های سریع و خودکار را در یک پکیج کاربر پسند ارائه می‌دهد. این راهکار برگ برنده تیم امنیت سایبری شما در برابر تهدیدات ناشناس و APT خواهد بود.

Kaspersky Endpoint Detection and Response

زمان آن رسیده است که امنیت سایبری خود را یک مرحله به جلو ببرید تا نه تنها از سازمان در برابر بدافزارها محافظت کنید. بلکه با شناسایی، آنالیز و واکنش سریع و به موقع، تهدیدات پیشرفته‌ و پیچیده‌ را به صورت مؤثر از بین ببرید و امنیت سایبری سازمان را به صورت بیش فعالانه در بالاترین سطح ممکن نگه دارید. Kaspersky EDR Optimum به طور خاصی برای تهدیدات پایدار و پیشرفته (APT) تولید شده، تهدیداتی که طراحی و ساخت آن‌ها به گونه‌ای است که در اعماق سیستم خود را پنهان نگاه می‌دارند. این تهدیدات می‌توانند بسیار خطرناک باشند و خسارات شدید و جبران ناپذیری را وارد کنند.

EDR چیست؟

Endpoint Detection and Response یا به اختصار (EDR)، یکی از راهکارهای تامین امنیت سایبری نقاط پایانی است که مانیتورینگ مستمر و واکنش به تهدیدات پیچیده را بروی تک تک نقاط پایانی ارائه می‌دهد. این راهکار در برابر ضد بدافزارهای معمول که بروی جلوگیری از تهدیدات در مرحله پیش از اجرا هستند قرار می‌گیرد. با اینکه این راهکار بسیار پیشرفته‌تر از راهکار سنتی EPP یا همان امنیت نقاط پایانی است، اما به هیچ عنوان نمی‌توان به عنوان جایگزین از آن استفاده کرد. قبل از استفاده از راهکار EDR شما باید مطمئن باشید دارای راهکار امنیتی قابل اتکایی به عنوان زیرساخت امنیت سایبری خود هستید و با افزودن EDR بروی آن از ابزارها و قابلیت‌های پیشرفته آن به برای تقویت امنیت سایبری استفاده کنید. این راهکار یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای مورد استفاده توسط تیم عملیات امنیت (SOC) می‌باشد.

Kaspersky EDR Optimum

مرکز کشف و پاسخ به تهدیدات

شفافیت بیشتر در شناسایی تهدیدات

از سر درگمی و آشفتگی در مواجه با تهدیدات جلوگیری کنید. با بهره‌گیری از شناسایی خودکار اطلاعات حیاتی و مهم را به دست آورید و با استفاده از تکنولوژی IOC Scan تهدیدات در کمین را پیدا کنید.

آنالیز دقیق و ساده تمامی اطلاعات

تمامی وقایع و حوادث سایبری را به طور دقیق و موشکافانه بررسی کنید. ابزارهایی فراهم شده‌است که می‌تواند منشاء اصلی تهدیدات را پیدا کنید؛ از کجا نفوذ انجام شده و کوچکترین حرکات آن و اینکه چگونه به صورت افقی حرکت کرده است. تمامی اطلاعاتی که برای فارنزیک نیاز دارید به سادگی در دسترس شماست.

واکنش‌های خودکار، سرعت عمل در واکنش

با استفاده از گزینه‌های واکنش از پیش تعبیه شده خواهید توانست به سرعت از تهدیدات و انتشار آنها جلوگیری کنید. واکنش‌های خودکار در برابر شناسایی تهدیدات مشابه سرعت تیم امنیت سایبری را در مواجه با تهدیدات بیش از پیش ارتقاء خواهد داد.

قابلیت‌های EDR Optimum

منطبق بر نیازهای سازمان

انعطاف پذیری

قابلیت پیاده سازی به صورت درون سازمانی و ابری به صورت همزمان وجود دارد تا با شرایط سازمان شما سازگار گردد و امکان مدیریت مرکزی و شناسایی تهدیدات و آنالیز آن‌ها به صورت متمرکز فراهم گردد.

امنیت فرآیند‌های ابری

امنیت سایبری خود را برای ماشین‌های مجازی، سرورهای فیزیکی و VDIها با بهره‌‌گیری از ابزارهای EDR افزایش دهید و با خیال آسوده به سرویس‌دهی آنلاین خود ادامه دهید.

صرفه جویی در منابع

از منابع فعلی خود استفاده کنید و فرآیند واکنش به حوداث خود را با استفاده از ابزارهای ساده، متمرکز و بهینه بسازید.

راهکار EDR Optimum
شناسایی تهدیدات با استفاده از IoC

به سرعت از حملات سایبری با خبر شوید

با استفاده از محصول Kapsersky EDR Optimum و بهره گیری از قابلیت IOC Scan می‌توانید از آخرین حملات اتفاق افتاده در سیار نقاط دنیا با خبر شوید. این عملیات به راحتی با استفاده از بارگذاری IoCهای منتشر شده از منابع مانند securelist.com هرگونه نشانه‌ای از حمله مشابه در سازمان خود را به سرعت شناسایی کنید. همچنین می‌توانید با تنظیم و اجرای اسکن‌های زمانبندی شده در زیر ساخت سازمان به سرعت به این حملات واکنش نشان دهید.

usecase2

تهدیدات را از تمامی زوایا بررسی کنید

پس از کشف و مقابله با تهدیدات، ممکن است بخواهید نگاه نزدیک‌تری به آن داشته باشید تا بتوانید حفره‌های امنیتی مؤثر در اجرای آن حمله را وصله کنید. با استفاده از ابزارهایی که Kaspersky EDR Optimum خواهید توانست منشاء اصلی تهدیدات را پیدا کنید. با استفاده از این ابزار عملیات انجام شده توسط تهدیدات را در نمودار MITRE ATT&CK مشاهده کنید و از تهدیدات آتی که می‌توانند به همین شیوه نفوذ نمایند جلوگیری کنید.