لوگوی ارتباط افزار افق
بستن

مشتریان ما

لوگوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی شهرداری تعدادی از مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها

آرم بانک سپه

بانک سپه

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی مدیریت امور شعب بانک سپه تعدادی از استان‌ها

لوگوی علوم پزشکی

علوم پزشکی

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تعدادی از استان‌ها
آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی تعدادی از بیمارستان‌ها، مراکز تخصصی جراحی، درمانی و مشاوره پزشکی در سطح کشور

آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران

حوزه نظارت گمرکات

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی حوزه نظارت تعدادی از گمرکات استان‌ها

آرم استانداری

استانداری

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی استانداری تعدادی از استان‌ها

آرم شرکت گاز

شرکت ملی گاز ایران

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی شرکت گاز برخی از استان‌ها

آرم کتابخانه های عمومی کشور

کتابخانه‌های عمومی کشور

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی ادارات کل کتابخانه‌های عمومی تعدادی از استان‌ها

آرم ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی از استان‌ها

آرم شرکت توزیع برق

شرکت توزیع برق

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی شرکت توزیع برق تعدادی از استان‌ها

آرم ورزش و جوانان

اداره ورزش و جوانان

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی اداره کل ورزش و جوانان برخی از استان‌ها

آرم اداره بهزیستی

اداره کل بهزیستی

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی اداره کل بهزیستی تعدادی از استان‌ها

آرم اداره کل فنی و حرفه‌ای

اداره کل فنی و حرفه‌ای

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی اداره کل فنی و حرفه‌ای برخی از استان‌ها

آرم شرکت آب و فاضلاب

شرکت آب و فاضلاب

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی تعدادی از شرکت‌های آب و فاضلاب کشور

آرم شرکت گاز

مناطق عملیات انتقال گاز

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی برخی از مناطق عملیات انتقال گاز

آرم شرکت شهرک‌های صنعتی

شرکت شهرک‌های صنعتی

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی شرکت شهرک‌های صنعتی تعدادی از استان‌ها

آرم کمیته امداد امام خمینی

اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره)

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) تعدادی از استان‌ها

آرم اداره استاندارد

اداره کل استاندارد

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی اداره کل استاندارد تعدادی از استان‌ها

آرم اداره ثبت احوال

اداره کل ثبت احوال

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی اداره کل ثبت احوال تعدادی از استان‌ها

آرم دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی تعدادی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

لوگو نوسازی مدارس

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تعدادی از استان‌ها

لوگو بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برخی از استان‌ها

اداره کل دامپزشکی

اداره کل دامپزشکی

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی اداره کل دامپزشکی برخی از استان‌ها

لوگو سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی سازمان تعزیرات حکومتی تعدادی از استان‌ها

لوگو شرکت آب منطقه‌ای

شرکت آب منطقه‌ای

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی برخی از شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور

لوگو اداره کل امور عشایر

اداره کل امور عشایر

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی اداره کل امور عشایر تعدادی از استان‌ها

لوگو پارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی پارک‌های علم و فناوری برخی از استان‌ها

لوگو اداره کل اقتصاد و دارایی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی اداره کل امور اقتصادی و دارایی تعدادی از استان‌ها

لوگو شرکت آب و فاضلاب روستایی

شرکت آب و فاضلاب روستایی

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی برخی از شرکت‌های شرکت آب و فاضلاب روستایی

آرم اداره منابع طبیعی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تعدادی از استان‌ها

اداره کل آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی اداره کل آموزش و پرورش برخی از استان‌ها

آرم شورای مناطق آزاد تجاری

اداره کل آموزش و پرورش

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی تعدادی از مناطق آزاد تجاری و صنعتی

آرم وزارت صنعت معدن و تجارت

کارخانجات و مراکز صنعتی

آنتی ویروس و امنیت نقاط پایانی تعدادی از کاخانجات و مراکز صنعتی در سطح کشور

لوگوی علوم پزشکی

علوم پزشکی

نظارت تصویری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی برخی از استان‌ها
نظارت تصویری تعدادی از بیمارستان‌ها، مراکز تخصصی جراحی، درمانی و مشاره پزشکی در سطح کشور

لوگوی مخابرات

شرکت مخابرات

نظارت تصویری شرکت مخابرات برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها

شرکت فرودگاه‌های ایرن

فرودگاه‌ها

نظارت تصویری برخی از فرودگاه‌های سطح کشور

لوگوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور

نظارت تصویری شهرداری، مناطق، معاونت‌ها و سازمان‌های شهرداری برخی از مراکز استان و شهرستان‌ها

آرم شرکت شهرک‌های صنعتی

شرکت شهرک‌های صنعتی

نظارت تصویری شرکت شهرک‌های صنعتی برخی از استان‌ها

لوگوی شرکت سهامی صنایع شیر ایران

شرکت سهامی صنایع شیر ایران

نظارت تصویری شرکت شیر پاستوریزه برخی از شهرستان‌ها

آرم سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نظارت تصویری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعدادی از استان‌ها

لوگو بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

نظارت تصویری بنیاد مسکن تعدادی از استان‌ها و شهرستان‌ها

لوگو اداره ورزش و جوانان

اداره کل ورزش و جوانان

نظارت تصویری اداره کل ورزش و جوانان برخی از استان‌ها
نظارت تصویری برخی از ورزشگاه‌ها و مراکز فرهنگی و ورزشی در سطح کشور

لوگوی پزشکی قانونی

پزشکی قانونی

نظارت تصویری اداره کل پزشکی قانونی برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها

آرم ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نظارت تصویری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها

لوگو سازمان میراث فرهنگی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی گردشگری

نظارت تصویری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برخی از استان‌ها
نظارت تصویری تعدادی از موزه‌ها در سطح کشور

لوگو وزارت علوم تحقیقات و فناوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نظارت تصویری تعدادی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در سطح کشور

لوگو اداره کل مدیریت بحران

اداره کل مدیریت بحران

نظارت تصویری اداره کل مدیریت بحران تعدادی از استان‌ها

لوگوی سازمان هواشناسی کشور

سازمان هواشناسی کشور

نظارت تصویری اداره کل هواشناسی برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها

آرم وزارت صنعت معدن و تجارت

کارخانجات و مراکز صنعتی

نظارت تصویری برخی از کارخانجات و مراکز صنعتی در سطح کشور

آرم اداره استاندارد

اداره کل استاندارد

شبکه و زیرساخت اداره کل استاندارد تعدادی از استان‌ها

لوگوی علوم پزشکی

علوم پزشکی

شبکه و زیرساخت تعدادی از بیمارستان‌ها، مراکز تخصصی جراحی، درمانی و مشاوره پزشکی در سطح کشور

لوگوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

شبکه و زیرساخت شهرداری، مناطق، معاونت‌ها و سازمان‌های شهرداری برخی از مراکز استان و شهرستان‌ها

لوگو بانک ملی ایران

بانک ملی ایران

مشاوره، نظارت و طراحی پروژه‌های نظارت تصویری مدیریت امور شعب بانک ملی برخی از استان‌ها

لوگو بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

مشاوره، نظارت و طراحی سیستم جامع حفاظت الکترونیک بنیاد مسکن تعدادی از استان‌ها

لوگو بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

حفاظت الکترونیک و هوشمند سازی بنیاد مسکن تعدادی از استان‌ها و شهرستان‌ها

لوگو سازمان میراث فرهنگی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی گردشگری

حفاظت الکترونیک و هوشمند سازی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برخی از استان‌ها

لوگوی سازمان هواشناسی کشور

سازمان هواشناسی کشور

طرح تهک اداره کل هواشناسی تعدادی از استان‌ها
مانیتورینگ پیش بینی هوا اداره کل هواشناسی تعدادی از استان‌ها
پروژه دریافت تصاویر ماهواره‌ای اداره کل هواشناسی تعدادی از استان‌ها