دعوت به همکاری

به خانواده ارتباط افزار افق بپیوندید.

اگر شما فردی پر انرژی و پویا هستید، شرکت ارتباط افزار افق مشتاق به همکاری با شما می باشد. در صورتی که تمایل دارید به خانواده ارتباط افزار افق بپیوندید، لطفا فرم را دانلود و به آدرس ایمیل puriabairami.ofogh@gmail.com ارسال فرمایید. اطلاعات شما در بانک اطلاعات ذخیره و در موارد لازم به آن رجوع شده و از افراد حائز شرایط دعوت به همکاری خواهد شد. لازم به ذکر است اطلاعات شما در شرکت محفوظ خواهد ماند و صرفا جهت دعوت به همکاری استفاده می شود.