لوگوی ارتباط افزار افق
بستن

دعوت به همکاری (استخدام)

به شرکت ارتباط افزار افق بپیوندید.

اگر شما فردی پر انرژی و پویا هستید، شرکت ارتباط افزار افق مشتاق به همکاری با شما می باشد. در صورتی که تمایل دارید به شرکت ارتباط افزار افق بپیوندید، لطفا فرم را دانلود نموده و پس از تکمیل، آن را به آدرس employment.ofogh@gmail.com ارسال (ایمیل) فرمایید. اطلاعات شما در بانک اطلاعات ذخیره و در موارد لازم به آن رجوع شده و از افراد حائز شرایط دعوت به همکاری خواهد شد. لازم به ذکر است اطلاعات شما در شرکت محفوظ خواهد ماند و صرفا جهت دعوت به همکاری استفاده می شود.