• رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک کشور.
  • عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور.
  • عضو اتحادیه سراسری شرکت های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی.
  • عضو اتحادیه لوازم الکتریکی و الکترونیکی در رسته تولید و طراحی و مونتاژ مدارهای الکترونیکی.
  • عضو اتاق بازرگانی استان آذربایجان غربی.
  • عضو شرکت های تایید صلاحیت شده وزارت نفت کشور.
  • عضو شرکت های تایید صلاحیت شده وزارت نیرو کشور.

خدمات ارتباط افزار افق

آخرین مطالب

تماس با ما

آدرس شرکت: ایران ، استان آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان خیام جنوبی، مجتمع تجاری خیام، واحد شانزدهم

آدرس ایمیل: web@ofoghtech.ir
شماره تماس: 984432255069+